GELEM GELEM Gelem Gelem, lungone dromençar---maladilem baxtale Rromençar---Ah Rroma! len kotartumen aven ?---e caxrençar bokhale chavençar ?---Ah ah Rroma!len ah ah, chava!len---Sasa vi man bari familia---murdardas la e kali lègia---Saren chindas, vi Rromen vi Rromnen---maskar lenge vi cikne chavorren---Putar Devl!a te kale vudara---te saj dikhav kaj si me mausa---Palem ka zavlungone dromençar---thaj ka phirav baxtale Rromençar---Opre Rrom!a isi vaxt akana---Usten sa e sundalesqe Rroma!---O kalo muj thaj e kale jakha---kamava len sar e kale drakha sommaire